Skip survey header

College de Brink - Formulier voor aanmelden brugklas

Persoonsgegevens leerling

In dit aanmeldformulier wordt u verzocht het basisschooladvies van deze leerling toe te voegen en tevens om uw toestemming om informatie bij de basisschool van de leerling op te vragen.
4. Geslacht *Deze vraag is verplicht
This question requires a valid date format of DD/MM/YYYY.
calendar
6. Heeft uw kind een BSN-nummer? *Deze vraag is verplicht
Mijn kind heeft geen BSN-nummer, omdat *Deze vraag is verplicht