Skip survey header

Aanmeldformulier Huizermaat schooljaar 2021-2022

Persoonsgegevens leerling

In dit aanmeldformulier wordt u verzocht het basisschooladvies van deze leerling toe te voegen.
4. Geslacht (zoals bij de leerling vermeld staat in de Basisadministratie Persoonsgegevens (BRP)) *Deze vraag is verplicht
This question requires a valid date format of DD/MM/YYYY.
calendar