Skip survey header

Възможност за комуникация


Уважаеми колеги,

Издателство КЛЕТ България вярва, че образователната система е жив организъм, който се изменя и адаптира спрямо заобикалящата го реалност.

С грижа за Вашето здраве, спокойствие и увереност в изпълнение на вашата мисия, подготвяме за Вас уебинари, онлайн обучения и множество виртуални срещи.

Предвид предизвикателната обстановка и нарастващата невъзможност за физически контакт, бихме искали да запазим добрата връзка помежду си и да Ви информираме своевременно за предстоящи инициативи.

За тази цел Ви молим да ни предоставите най-удобната форма за контакт с Вас.Бъдете здрави!
Екипът на КЛЕТ България 
Съгласието за обработка на предоставените лични данни е валидно до оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите e-mail на: data@klett.bg или чрез писмо на следния адрес: Клет България ООД, ЛИЧНИ ДАННИ, град София, ул. Никола Тесла №5, сграда BSR 2, ет.4. Срокът за обработка на Вашите лични данни е до оттегляне на съгласието Ви. Можете да упражните правата си, свързани с обработваните за Вас лични данни, включително да поискате достъп до Вашата лична информация, коригиране, изтриване и др. Въпроси, искания за достъп до обработваните лични данни и др. можете да отправите на имейл: data@klett.bg. Ако смятате, че е налице нарушение на законодателството, регулиращо защитата на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/. Всички заявления и искания, получени от Клет България ООД, ще бъдат разгледани в съответствие с относимото законодателство в областта на защита на личните данни. Можете да получите повече информация за целите на обработката на Вашите лични данни, Вашите права и т.н. на https://klett.bg/политика-за-поверителност-page27.html.