Skip survey header

Reproduktiv vård sen coronaviruspandemin: Vårdpersonalens uppfattningar och behov

COVID-19 pandemin (allvarligt akut respiratoriskt syndrom-coronavirus 2 (SARS-CoV-2)) har påverkat och förändrat livet för oss alla. Som vårdpersonal inom reproduktiv hälsa och vård, innebär den kanske även viktiga förändringar i ditt arbete. Syftet med denna undersökning är att få veta hur den globala pandemin påverkat din yrkesroll,  särskilt när det gäller att erbjuda hälso- och sjukvård på distans och vilka förändringar du vill se i framtiden. Undersökningen riktar sig till vårdpersonal som jobbar inom sexuell och reproduktiv vård (graviditet, förlossning  och postnatal vård).

Denna anonyma undersökning är en del av Safe Motherhood Week 2020, en årlig kampanjvecka för jämlik  mödrahälsovård. Veckan har inrättats av the Synergist, en ideell organisation  (Non-Governmental Organization) om arbetar för att lösa samhällsfrågor.
  
Frågor markerade med* är obligatoriska.