Skip survey header

Inzicht in de behoeften en voorkeuren van vrouwen voor reproductieve zorg sinds het uitbreken van de coronavirus-pandemie

De Coronavirus-crisis heeft ons hele leven beïnvloed en alles ziet er nu anders uit. We willen weten welke invloed de wereldwijde crisis heeft op uw toegang tot en ervaring met reproductieve gezondheidszorg (gezinsplanning, preconceptiezorg, zorg tijdens zwangerschap en bevalling, postnatale zorg). Met uw inzichten kunnen we een beeld schetsen van hoe een positieve zwangerschapservaring er nu en in de toekomst uitziet. Deze anonieme enquête maakt deel uit van Safe Motherhood Week 2020, een jaarlijkse bewustmakingsweek voor gelijkheid voor de gezondheid van moeders, opgericht door the Synergist, een ngo die zich inzet voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Vragen die gemarkeerd zijn met een * moeten worden beantwoord.