Skip survey header

Assessment questionary (NORSK v04)

Info

Velkommen som potensiell menighetsplanter! Dette er den første delen av en selvevalueringsprosess. Spørsmålene er laget for å hjelpe deg til å finne ut om det å plante menighet er noe som ligger innenfor dine gaver og utrustning. Vi ønsker at du skal vurdere deg selv med utgangspunkt i følgende hovedområder:
  1. Kall
  2. Karakter
  3. Kjemi
  4. Kompetanse
Denne selvevalueringen er første skritt i en større prosess for å finne trender og mønstre i din personlighet og vurdere ditt potensiale til å lykkes som menighetsplanter. Ikke noe redskap er 100 % nøyaktig, derfor benyttes ulike redskaper for å skape et mer komplett bilde.
For at slike selvevalueringsskjema skal gi et riktig bilde av virkeligheten kreves det at du har god selvinnsikt og at du er fullstendig ærlig i dine refleksjoner. Rådfør deg gjerne med ektefelle, pastor og en veileder du stoler på om de mener at du har et korrekt bilde av deg selv. Spørsmålene som stilles her gir en unik mulighet til å tenke gjennom ulike aspekt ved menighetsplanting. Jobb deg gjennom denne selvevalueringen i en holdning av bønn og grundig ettertanke.

Det er smertefullt å være i en tjeneste en ikke har gaveutrustning til. Dersom du ikke passer til denne tjenesten, er dette det beste tidspunktet for å finne ut av det. En menighetsplanter som er plassert i riktig tjeneste, erfarer glede og en tjeneste som gir frukt.

Noen av spørsmålene forutsetter erfaring i tjenesten. Har du ikke erfaring om det som etterspørres kan du likevel lykkes som menighetsplanter. Dette gir en indikasjon på områder du vil trenge å utvikle deg på. Kanskje er du under utdannelse for å kunne arbeide innen menighet eller organisasjon eller du er i jobb i næringsliv og har ingen teologisk utdannelse. Det kan godt være at du kan bli en god og effektive menighetsplanter.

Når du har fylt inn dette skjemaet, vil du få tilsendt en rapport med en oppsummering. Skal du være med på en avklaringssamtale må du også fylle et skjema som gir mer innsikt i dine tanker om å plante ett nytt fellesskap. Du vil finne en link til dette når du er har gjort selvevalueringen.