Skip survey header

Testet för potentiella församlingsplanterare

Info

Välkommen till testet för potentiella församlingsplanterare. Detta är den första delen i självutvärderingen. Testet är utformat för att hjälpa dig att upptäcka dina gåvor och utrustning som församlingsplanterare och du bedömer din egen lämplighet med fokus på fyra viktiga områden:
  1. Kallelse
  2. Karaktär
  3. Kemi
  4. Kompetens

Inget test är fullkomligt, människor är för komplexa för det. Därför använder vi olika verktyg för att skapa en bättre helhetsbild. Denna självutvärdering är det första steget i en omfattande process för att visa på tendenser och mönster i din personlighet och bedöma din potential att lyckas som församlingsplanterare.
Det finns två risker med verktyg för självutvärdering. För det första känner man inte sig själv så väl som man tror. Förhoppningvis kan vi genom att ställa många olika frågor hjälpa dig att få en djupare förståelse för de olika aspekterna av församlingsplantering. Därför behöver du fylla i den här självutvärderingen under bön och eftertanke. Ta gärna hjälp av din livskamrat, pastor eller en pålitlig vän så att svaren blir så sanningsenliga som möjligt.
 
För det andra är vi inte alltid ärliga mot oss själva. Vi är ofta rädda för att om vi värderar oss själva för lågt, minskar det våra möjligheter. Eftersom det här testet primärt är utformat för att hjälpa dig urskilja din egen potential som församlingsplanterare kan du känna dig fri att vara helt ärlig i dina reflektioner.
 
Det finns inget som är mer smärtsamt än att konstant tvingas tjäna utanför sin egen begåvning och kallelse. Vi tror att alla kan vara med i en församlingsplantering, men att alla inte är lämpliga att leda en församlingsplantering. Det finns glädje och välsignelse för en planterare som har rätt funktion i rätt omgivning.

En del av denna självutvärdering förutsätter tidigare erfarenhet av tjänst. Det är dock inte ett krav utan betyder bara att det finns områden du behöver växa inom. Du kanske studerar eller finns i näringslivet och saknar teologisk utbildning. Det utesluter dig inte från att bli en församlingsplanterare.

När du har slutfört testet kommer du att få en sammanfattande rapport via e-post till den adress du angivit. Om du vet att du ska till en assessmement-intervju de närmaste månaderna, behöver du också fylla i:
"Förberedande frågeformulär för intervju med potentiella församlingsplanterare"
Du hittar en länk till frågeformuläret i slutet av den här självutvärderingen.