Skip survey header

Assessment questionary (Czech v04) TEST

Info

Profil zakladatele je první součástí sebehodnotícího procesu, který vám pomůže prozkoumat váš potenciál pro zakládání sborů. Zodpovězením otázek tohoto dotazníku se budete moci porovnat s již osvědčenými zakladateli sborů ve čtyřech hlavních oblastech:
  1. Povolání
  2. Charakter
  3. Chemie
  4. Schopnosti

Žádný nástroj není přesný na 100 %. Na to jsou lidé příliš složití. Proto také využíváme několik různých nástrojů, abychom z jednotlivých částí složili celistvý obraz. Sebehodnocení je prvním krokem komplexního procesu, který má odhalit tendence a vzorce vašeho chování a stanovit váš potenciál jakožto zakladatele sboru.
Při používání sebehodnotících nástrojů existují dvě nebezpečí. Zaprvé, ne každý sám sebe zná. Doufáme, že pomocí řady otázek, jež zprostředkují reflexi, vám tento profil pomůže zamyslet se hlouběji nad službou zakládání sborů. Proto je potřeba, abyste tímto sebehodnotícím procesem prošli pozorně a s modlitbou. Měli byste také konzultovat přesnost svého sebehodnocení s partnerem, kazatelem či poradcem, jemuž důvěřujete.
 
Zadruhé, lidé k sobě nejsou upřímní. Bojí se, že když se ohodnotí příliš nízko, negativně to ovlivní jejich zařazení do služby. Vzhledem k tomu, že tento profil je navržen tak, aby vám především pomohl rozpoznat váš potenciál pro zakládání sborů, máte svobodu být ve své reflexi naprosto upřímní.
 
Není nic bolestivějšího než sloužit v místě, kde se musíte neustále pohybovat mimo oblasti svého obdarování. Věříme, že každý může být součástí zakládání sboru, ale ne každý je zakladatel. Být povolán do služby do prostředí, které odpovídá zakladatelovu profilu a obdarování, přináší zakladatelům radost a nesou pak také větší ovoce.

Část tohoto sebehodnocení je založena na zkušenostech ze služby. Nenechte se tím odradit. Znamená to, že zde jsou oblasti, ve kterých potřebujete vyrůst. Možná, že stále ještě studujete nebo pracujete či působíte v byznysu a nemáte žádné teologické vzdělání, ale to neznamená, že nemůžete být zakladateli sboru.

Po vyplnění tohoto formuláře obdržíte na emailovou adresu, pod kterou jste se registrovali, výslednou zprávu. Pokud víte, že vás v nadcházejících měsících čeká hodnotící interview, tak potřebujete vyplnit následující: 
"Úvodní dotazník pro uchazeče o zakládání sborů"
Odkaz na Úvodní dotazník naleznete na konci této části.